inşaat logo

Ankara’da faaliyet gösteren Bazel İnşaat için yapılan logo tasarımı