mühendislik logo

Ankara’da bulunan Ölçüm aletleri tedarikçisi Demir Yıldız için yapılan logo tasarımı