güvenlik firması logo tasarımı

İstanbul’da bulunan bir güvenlik firması olan Netlore security için yapılan logo tasarımı